2 min read

Kleine aanpassingen, groot verschil: toegankelijkheid verandert levens

Toegankelijkheid is niet vanzelfsprekend en het raakt iedereen. De een alleen wat eerder en meer dan de ander.

Wist je dat er wereldwijd één miljard mensen zijn met een handicap? Dat is volgens Wereldbank het aantal mensen met een beperking. Die beperkingen lopen uiteen van ernstige problemen met lopen tot kleurenblindheid. De mate waarin verschilt per persoon, wat ze gemeen hebben is dat bepaalde activiteiten moeizamer gaan of helemaal niet. En dat is iets waar je bij het ontwikkelen van producten rekening mee moet houden. Geen rekening houden met toegankelijkheid betekent dat je potentieel één miljard mensen uitsluit. Iets wat vanuit menselijk en economisch oogpunt vreemd is.

Een voorbeeld is het gebruik van tekst in correspondentie, websites en apps. Wanneer je kleine letters gebruikt dan is tekst minder goed leesbaar voor mensen in het algemeen en meer in het bijzonder voor mensen met slecht ter zicht. Veel etiketten op verpakkingen van voedingsmiddelen gebruiken kleine letters en zijn daardoor moeilijk leesbaar. Dat geldt ook voor de tekstkleur. Zwarte letters op een donkere achtergrond zijn minder goed leesbaar dan zwart-op-wit.

Wat je bij de toepassing van typografie en kleur ziet, zie je overal in de maatschappij. Denk aan het plaatsen van hindernissen in een steeg zodat fietsers geen doorgang hebben of het parkeren van de auto op het voetpad. Wanneer je in een rolstoel zit is de doorgang voor jou belemmert. Je moet soms een omweg van honderden meters nemen terwijl je niet mobiel bent.

Wanneer software toetscombinaties niet of beperkt ondersteunt dan wordt het ontoegankelijker. Iemand is dan verplicht tot het gebruik van een muis en dat kan problematisch zijn voor mensen met een motorische storing. Zij zijn dan misschien afhankelijk van een ander bij het gebruik van de software. Het tast hun onafhankelijkheid aan en ontneemt hen misschien de mogelijkheid tot werken. Microsoft laat met applicaties als OneNote zien hoe je toegankelijkheid implementeert. Toegankelijkheid is een rode draad in hun uitingen en producten en het gebied waar ik het bedrijf het meest op waardeer. Je leest op deze pagina meer over de visie van Microsoft op toegankelijkheid en de toepassing.

Je vraagt je misschien af: is het toegankelijk maken van producten dan moeilijk? Het vraagt vooral om aandacht. Een opdrachtgever en ontwerper moeten vooraf nadenken over de opzet. Dat begint al met toegankelijkheid als eis stellen. Een kantoor vanaf het begin ontwerpen met een lift is makkelijker dan er na de oplevering een in te bouwen. En als vooraf de eis van toegankelijkheid bekend is, dan wordt een bouwtekening afgekeurd wanneer er geen lift is ingetekend. Zo simpel kan het zijn. Natuurlijk is het soms lastiger en kostbaarder, maar dat geldt ook voor het veiliger maken van een weg voor fietsers.

Uiteindelijk krijgt iedereen in het leven een keer een handicap. De een alleen wat eerder dan de ander. Laten we de wereld daarom samen toegankelijk houden.